20 APRIL 2020

CÁCH THỨC NHẬN TRỢ CẤP 100,000 YEN TỪ CHÍNH PHỦ NHẬT BẢN

THÔNG BÁO CHÍNH THỨC VỀ ĐIỀU KIỆN, CÁCH THỨC NHẬN TRỢ CẤP 10 MAN YÊN TỪ CHÍNH PHỦ NHẬT BẢN.

10万円一律給付 対象や手続きの方法は 総務省が発表

Vào chiều tối nay 20/4,bộ nội vụ đã công bố bản tóm lược đề án trợ cấp 100,000 yên. Theo đó người nước ngoài có đăng ký lưu trú tính đến ngày 27/4 đều thuộc đối tượng trợ cấp từ chính phủ.

 Đối tượng và điều kiện nhận trợ cấp:

  • 具体的には、国内に住む日本人と3か月を超える在留資格などを持ち住民票を届け出ている外国人が対象となります。
  • Là người Nhật sống trong nước, người nước ngoài có đăng ký phiếu cư dân và có tư cách lưu trú 3 tháng trở lên 
  • 今月27日時点の住民基本台帳に記載されているすべての人が対象になるということです。
  • Những đối tượng có đăng ký lưu trú trên tòa thị chính thành phố tính ngày 27 tháng 4 năm 2020

Thủ tục nhận trợ cấp:

住民票がある市区町村から送られてくる申請書に世帯主が本人名義の金融機関の口座番号などを記入し、口座を確認できる書類と
本人確認の書類のコピーを一緒に返送すれば、家族分の給付金がまとめて振り込まれる仕組みにするということです。
 Chính quyền địa phương sẽ gửi phiếu đăng ký nhận hỗ trợ về địa chỉ hòm thư, các bạn điền thông tin tài khoản thanh toán chính chủ, nộp kèm cùng bản copy sổ ngân hàng đó và bản copy thẻ ngoại kiều

マイナンバーカードを持っている人は、オンラインでの申請もできるということです。
 Những bạn có Mynumber thì có thể làm thủ tục đăng ký online.

Mẫu đơn

Viết bình luận của bạn: